Huwelijksdwang

MOTIE VAN HET LID MARKUSZOWER C.S.
Voorgesteld 24 april 2019
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de islam geen religie is, maar een gewelddadige ideologie die diametraal staat tegenover de Nederlandse rechtsorde; constaterende dat in Nederland islamitische huwelijken worden gesloten; constaterende dat Nederland islamitische huwelijken die in het buitenland
zijn gesloten als burgerlijk huwelijk erkent; overwegende dat met de erkenning van islamitische huwelijken shariawetgeving wordt toegepast; overwegende dat het islamitisch huwelijk de formele positie van de vrouw ten opzichte van haar echtgenoot sterk reduceert;
verzoekt de regering, de erkenning van islamitische huwelijken
onmogelijk te maken, en gaat over tot de orde van de dag.
Markuszower
De Graaf
Wilders