Critical Race Theory, een verwerpelijke rassenideologie, predikt verdeeldheid en polariseert: zwart tegen wit. Deze theorie wordt omarmd door Black Lives Matter. Jesse Klaver heeft volmondige steun voor deze beweging uitgesproken. Bauke Geersing analyseert zijn recente uitspraken één voor één en roept op tot bestrijding van deze gevaarlijke dwaalleer, die Nederland alleen maar schade zal opleveren.

Ik loop langs de opmerkelijke passages uit dat interview. Die toets ik aan de kernelementen van die neomarxistische rassentheorie. Klassenstrijd is daarin vervangen door rassenstrijd. Tenslotte trek ik dan een conclusie.

Ter gelegenheid van de viering van de afschaffing van de slavernij traden allerlei politici op in de media. Zo ook Jesse Klaver. Hij gaf op 1 juli jl. een interview in het Algemeen Dagblad. Het ‘aardige’ van dit interview is dat Jesse Klaver zich heeft gepresenteerd als aanhanger van de radicale rassenideologie van de Critical race theorie. Ik loop langs de opmerkelijke passages uit dat interview. Die toets ik aan de kernelementen van die neomarxistische rassentheorie. Klassenstrijd is daarin vervangen door rassenstrijd. Tenslotte trek ik dan een conclusie.

“Onwijs wit”

Klaver beweert dat hij niet dezelfde kansen zou hebben gekregen als hij de achternaam van zijn vader had gehad. De basis voor Klavers’ stelling is dat hijzelf vaak hoort met welk institutioneel racisme mensen met een buitenlands klinkende achternaam of mensen met een zwarte huidskleur wel niet te maken krijgen. Op hearsay baseert Klaver de stelling dat er veel institutioneel racisme in Nederland zou bestaan. Verderop in het interview beweert hij dat er veel institutioneel racisme in Nederland is. “Het zit in de systemen van de overheid, van bedrijven.” En ja: het zit ook in de samenleving, aldus Klaver.

Klaver zegt dat de structuur van de Nederlandse samenleving racistisch is. Dit is de kern van de radicale rassenideologie van de Critical race theory. Klaver roept zelfs: “De hele democratie is onwijs wit.” Die samenleving, die overheid en dat bedrijfsleven die worden gedomineerd door het witte ras moeten veranderen. Geen onderbouwing met feiten, analyses en logische redeneringen. Hij produceert slechts ideologie, ronkende taal, overtuigingen, gevoelens, pars pro toto-redeneringen en valse voorstellingen van zaken.

 

Klavers’ retoriek

“Als je een witte, heteroseksuele man bent in de westerse wereld, dan sta je echt 100-nul voor,” aldus Klaver. Hij levert geen enkele onderbouwing. Geen feit, geen analyse en geen logische redenering. Dezelfde Klaver beweert dat zijn partij GroenLinks “etnisch profileren – bewust en onbewust – overal wil uitbannen.” Als hem wordt gevraagd wat er racistisch aan is als de fiscus bij mensen met een dubbel paspoort extra alert is omdat die weet dat die mensen gemakkelijk naar het buitenland kunnen en de fiscus de onterecht toegekende toeslagen mogelijk nooit meer terugziet, antwoordt Klaver: “In de Bijbel staat zoekt en gij zult vinden.” Daar wordt mee bedoeld dat je door te zoeken de waarheid vindt. Klaver bevéstigt dat je dan meer mensen met een migratieachtergrond zult vinden die zich ergens schuldig aan maken.

 

Kronkelredenering

Nu de feiten Klaver tegenspreken komt hij met een bij ideologen bekende draai: de werkelijkheid naar je hand zetten. Klaver redeneert als volgt. De feiten geven het systeem gelijk. Dat lijkt me juist. Klavers’ volgende stap. De Belastingdienst gaat verder zoeken. Ik zou zeggen: dat is prima om de gehele waarheid boven tafel te krijgen. Dan komt de ideologische draai van Klaver: “Maar het criminaliseert mensen, stopt ze in een hoek en maakt institutioneel racisme mogelijk. Dat moet veranderen. Mogen witte Nederlanders dan zoveel frauderen als ze willen?”

Denk even mee. Het onderzoeken van werkelijke fraude criminaliseert mensen, aldus Klaver. Die mensen worden echter niet door dat onderzoek gecriminaliseerd. Dat onderzoek stelt hun crimineel gedrag feitelijk vast. Dan beweert Klaver dat het vaststellen van crimineel gedrag, op grond van onderzoek, mensen in een hoek stopt en institutioneel racisme mogelijk maakt. Dat zegt een Nederlandse volksvertegenwoordiger in volle overtuiging! Het zijn beschuldigingen en misleidingen die op niet meer dan zijn radicale ideologie zijn gebaseerd. Dat moet volgens Klaver veranderen. Wat krijgen we nou? Moet de Belastingdienst geen fraude meer onderzoeken?

 

Eigen werkelijkheid

De laatste stap van Klaver in zijn misleidende redenering is de suggestie dat Nederlanders zoveel mogen frauderen als ze willen. Dit is een grove beschuldiging die Klaver op niets baseert. In zijn neomarxistische ideologie maakt dat niet uit. Daar creëer je je eigen werkelijkheid die je nodig hebt om de gewenste conclusies te kunnen trekken. Volgens Klaver heeft hij laten zien dat zo institutioneel racisme mogelijk is. Als het niet zo ernstig was zou je hartelijk om lachen om deze dwaze redenering en Klaver vragen of er iets met hem aan de hand is.

BRON