Antisemitisme

Een feitencheck: hoeveel Joodse scholen zijn er in Nederland? Drie. Niet meer en niet minder. Ze worden al jaren zwaar bewaakt tegen islamitisch terrorisme. Hoeveel islamitische scholen zijn er? Ruim vijftig. En dan hebben we nog religieuze nascholing en internaten die kinderen indoctrineren. Waarom zijn er zo weinig Joodse scholen? Omdat er om bekende redenen weinig Joden zijn, maar ook omdat Joden zodanig geïntegreerd zijn dat er weinig behoefte is aan eigen onderwijs. En diegenen die dat onderwijs wel willen, zijn zo goed geïntegreerd in de pluriforme samenleving dat ze hun normen en waarden aan niemand willen opdringen. Er bestaat geen politiek jodendom dat op openbare scholen leraren terroriseert en in de samenleving voor segregatie zorgt. Dit in tegenstelling tot de politieke islam, die terrein wint. Daarover worden al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw rapporten geschreven. Zo kwamen de islamitische scholen destijds in het vizier van de BVD, voorloper van de AIVD.

Op de PvdA hoeven we in de periode 2021- 2025 niet te rekenen voor analyses met kennis van zaken en een realistische politiek die integratiemisstanden aanpakt. Zoveel is duidelijk. Wie Joden als excuus gebruikt om misstanden bij moslims te verbloemen, doet niet alleen de werkelijkheid geweld aan, maar bedrijft kwalijke propaganda die niemand in de samenleving recht doet. Ik dacht dat er inmiddels een andere wind hij de sociaaldemocraten waaide. Weer niet.