Uit onderzoeken naar (seksuele) intimidatie en uit ervaringen van vrouwen blijken seksuele intimidatie en scheldpartijen een snel groeiend probleem. De meeste daders worden beschreven als jongemannen met een migratieachtergrond.
BRON

Straatintimidatie een probleem is waar veel vrouwen mee te maken krijgen; uit onderzoek
van de gemeente Rotterdam bleek dat 84% van de vrouwen tussen de 18 en 45 jaar op één of
andere manier te maken heeft gehad met seksuele intimidatie. In Amsterdam krijgt 51
procent van de vrouwen te maken met straatintimidatie. In de leeftijdscategorie 15-34 jaar
is dit zelfs 81 procent
BRON