48% van de scheids- en grensrechters incidenten heeft meegemaakt met autochtone spelers, 46% met spelers van Marokkaanse  afkomst en 31% met spelers van Turkse komaf. In de open antwoorden wordt regelmatig aangegeven dat spelers van Marokkaanse en, in mindere mate, Turkse afkomst relatief vaak een kort lontje hebben.

BRON 
(pagina 38/39)

Als één van de oudste voetbalclubs van het land was Quick 1888 uit Nijmegen een zeer gerespecteerde vereniging. De clubkreeg het te maken met een grote toename aan allochtone leden. Dit leidde tot zoveel problemen dat zelfs faillissement een reële angst werd.
Die mensen snapten de cultuur van een amateurvereniging niet. 
BRON1 - Moskee Venlo: Volleybalveldje in de buurt 
boe boe boe goede zeden blote vrouwen blasfemie Allah akbar boe boe boe islamofobie.

2 - Gemeente Venlo: O ja natuurlijk dat is waar ook.

3 - PVV: "Waar kijkt u zelf liever naar: vrouwen die in bikini beachvolleybal spelen of bebaarde mannen in djellaba's waar geheel bedekte personen twee meter achteraan sjokken?"