Bewust mensen in slachtofferrollen plaatsen lijkt op een uiting van superioriteit.
Het wordt misbruikt van gemaakt t.b.v. banen, geld of carriere of het eigen deuggevoel. 
Fijne onderwerpen hiervoor zijn: slavernij, racisme, vluchtelingen 

AD-columnist geeft toe: in landen waar immigranten vandaan komen is racisme vaak een veel groter probleem

In een column voor het Algemeen Dagblad — of all places — schrijft Tahmina Akefi dat het maar eens afgelopen moet zijn met het gezeur over hoe racistisch Nederland zogenaamd is. Mensen in heel veel andere landen zijn vaak veel racistischer. Dat zie je, schrijft ze, ook terug in de manier waarop veel allochtonen ándere allochtonen behandelen.
BRON

Annabel Nanninga fileert gevaarlijk slachtofferdenken van GroenLinks

GroenLinks-wethouder Groot Wassink komt met softe plannen voor emancipatie. Zijn rapport staat stijf van het slachtofferdenken en postmoderne kolder, maar levert geen concrete maatregelen. FVD-raadslid Nanninga toont aan dat geen vrouw geholpen is met dit slappe gedoe. Bovendien negeert de wethouder vragen van FVD uit juni 2019 (!) over vrouwen die anno 2020 in Amsterdam in huwelijksdwang en opsluiting leven. Al meer dan een half jaar worden deze vragen gewoonweg niet beantwoord. De progressieve slachtofferkaravaan laat de echte slachtoffers links liggen! FVD.nl/ja

Posted by Forum voor Democratie -FVD on Thursday, January 23, 2020

Het zielig maken van de allochtoon is het uiten van morele superioriteit

Onlangs heeft een medewerker van de NOS via GeenStijl naar buiten gebracht dat er binnen de NOS zoiets bestaat als een ‘Divibokaal’. Dat is een prijs voor een medewerker die een allochtoon heeft weten te scoren, die dan in een artikel of voor de camera iets komt vertellen.

Nu heb ik in mijn recente stuk gesteld dat de politiek, het onderliggende bestuur en de media al decennialang meewerken aan het willens en wetens in stand houden van een slachtofferrol voor allochtonen om zo de eigen baantjes te blijven garanderen. Maar dat het in deze mate zou gebeuren, op zo’n moreel verwerpelijke manier, bij de NOS? Dat had ik werkelijk nooit kunnen bedenken.

Moreel superioriteitsgevoel Een Divibokaal als beloning voor het morele superioriteitsgevoel. “Kijk mij eens die ‘arme allochtonen’ in het zonnetje zetten! Ze even beroemd maken, want meer dan dat hebben ze niet. Die arme allochtonen. Ze zijn ook niet tot veel in staat, die allochtonen.”

MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S.
Voorgesteld 1 juli 2020
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat slavenhandel en slavernij op grote schaal plaatsvonden en Nederland daarin een belangrijke rol vervulde; overwegende dat tot slaaf gemaakte mensen onder mensonterende omstandigheden werden verkocht, tewerkgesteld en de dood werden ingejaagd; overwegende dat ons slavernijverleden doorwerkt in de hedendaagse samenleving en leidt tot gevoelens van uitsluiting; overwegende dat het kabinet eerder diepe spijt en berouw heeft betuigd en recentelijk een dialoog heeft opgestart, gericht op brede erkenning en inbedding van het slavernijverleden in onze samenleving; verzoekt de regering, in het kader van deze brede erkenning excuses aan te bieden voor de rol die Nederland heeft gespeeld in het slavernijver-leden, en gaat over tot de orde van de dag.
Jetten
Segers
Klaver
Asscher
Ouwehand
Van Kooten-Arissen
Van Brenk
Marijnissen
Azarkan

TPO 4 vanaf 4.40, Bert Brussen legt het u even uit. 

Het is klaar. En het is tijd om normaal te doen. Ze zijn geen buitenstaander, ze zijn niet met vakantie, ze horen hier. De Nederlander heeft dat allang geaccepteerd. Het is tijd dat ze dat zelf ook doen.
BRON


We willen niet bouwen in de Bomenbuurt, de Vruchtenbuurt of welke andere woonwijk dan ook. Dat betekent dat we niet steeds meer mensen in de stad kunnen opnemen. Dat gebeurt nu wel en het zijn vooral kansarme migranten die nu voor de groei zorgen. Den Haag kan deze groep niet blijven opvangen. Het is een keertje klaar.’ De VVD steunde samen met Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de Partij voor de Toekomst een motie van de PVV waarin staat dat de woningnood in Den Haag komt door de enorme bevolkingsgroei van voornamelijk kansarme allochtonen en dat deze groei tegengegaan moet worden. De motie sneuvelde maar coalitiegenoten GroenLinks en PvdA waren furieus. PvdA-raadslid Janneke Holman noemde motie waar de VVD voor heeft gestemd ‘drek’ en volgens Erlijn Wenink van GroenLinks is ‘hier een grens overschreden’.