Tot nu toe verstrekte het ultraconservatieve koninkrijk in het Midden-Oosten geen visum aan toeristen. Alleen mensen die voor een zakenreis in het land moesten zijn, of moslims die voor de bedevaart naar Mekka of Medina gingen, werden toegelaten.
BRON

 EXECUTIES

Saudi-Arabië behoort steevast tot de top wat de doodstraf in de wereld betreft. Tientallen mensen worden er elk jaar geëxecuteerd, dikwijls op gruwelijke wijze tijdens publieke onthoofdingen. De doodstraf schendt het recht op leven en is wreedaardig, onmenselijk en vernederend. Bovendien is er geen enkel bewijs, nergens ter wereld, dat de doodstraf misdadigers zou afschrikken. Toch blijft Saudi-Arabië mensen executeren nadat ze in een oneerlijk proces ter dood veroordeeld zijn. Tot nu toe heeft Saudi-Arabië in 2019 al 104 personen geëxecuteerd, waaronder op één dag in april alleen al 37 en de helft van hen voor misdrijven die in verband staan met drugs.

VROUWEN SYSTEMATISCH GEDISCRIMINEERD

Vrouwen en meisjes krijgen in Saudi-Arabië nog altijd te maken met diepgewortelde discriminatie. Ze zijn wettelijk ondergeschikt aan de man, onder meer als het gaat om huwelijk, echtscheiding, voogdij over kinderen en erfenissen. Het systeem van voogdijschap laat een vrouw niet toe eigen beslissingen te nemen. Een mannelijk familielid moet alles voor haar beslissen.

 DIEPGEWORTELDE RELIGIEUZE DISCRIMINATIE

Leden van de sjiitische minderheid blijven het slachtoffer van diepgewortelde discriminatie, die hun toegang tot overheidsdiensten en tewerkstelling beperkt. Een heleboel sjiitische activisten werden ter dood veroordeeld of kregen lange gevangenisstraffen voor hun vermeende deelname aan anti-regeringsprotesten in 2011 en 2012.