De kosten die het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in 2018 heeft gemaakt voor de opvang van asielzoekers bedragen ongeveer € 590 miljoen. Kosten individuele asielzoeker, De kosten van het COA voor het opvangen van asielzoekers in een AZC zijn gemiddeld ongeveer € 27.900 per persoon per jaar.