Het neologisme Islamfobie is een term die wijst op een ongefundeerde, irrationele angst voor de islam en moslims.

Ongefundeerd en irrationeel??

Kunnen we islamofoob ruilen tegen homofoob? 

Moslimbroederschap houden term islamofobie in de Media

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

“De islam kent geen dwang”, stelt je opponent, “wat je zegt kan dus niet waar zijn. Je verkondigt islamofobische leugens!” Je leest de bron erop na en het staat er echt. Je twijfelt. Zou het wereldoverheersingsverhaal dat je gelezen hebt uit zijn verband zijn getrokken? Een poging om de islam in een kwaad daglicht te stellen? Ligt de waarheid in het midden? Verward laat je de zaak rusten. UITLEG

Is dit is de reden?

Enige tijd terug was er sprake van een Belgisch wetsvoorstel dat islamofobie strafbaar zou maken. Kijk en huiver naar deze drie van de in totaal acht criteria die als islamofoob en dus strafbaar zouden gelden:

  • Considers Islam to be inferior to the West, to be barbaric, irrational, primitive and sexist;
  • Considers Islam to be violent, threatening and supportive of terrorism, actively engaged in a ‘clash of civilizations’;
  • Considers Islam to be a political ideology, used for political and military purposes to establish its hegemony;

vanaf 1.50
increase of islamofbia.....that's the way victory will come