"Tasjesdragers van witten", "nestbevuilers", "bounties", "zelfhaters", "huisallochtonen", "excuusturken(marokkanen)" .

Dit alles omdat 'we' onze kansen gepakt hebben en onze eigen boontjes doppen. Kies liefde. Haat zal je verteren.

Fidan Ekiz is uit eigen overwegingen opgestapt bij de multiculturele NTR-talkshow De Nieuwe Maan.

De Turkse columnist had echter genoeg van alle bedreigingen. Volgens haar hadden 'regressief linkse vertegenwoordigers van de identiteitspolitiek, (woordvoerders van) de islamitische gemeenschap, media en politici' het op haar 'gemunt. "Deze cultuurrelativisten werpen zich op als verdediger van etnische en religieuze minderheden, pleiten voor verdraagzaamheid, solidariteit, diversiteit, maar zijn bewust blind voor hun eigen intolerantie. Als je je niet achter hun ideologie schaart, leggen ze je het liefst het zwijgen op. Een verontrustende indicatie voor totalitair denken."