Imam Yassin Elforkani van de Blauwe Moskee in Amsterdam. Al jaren is hij een van de meest belangrijke én meest controversiële stemmen als het gaat om het islamdebat in Nederland. Maakt vijanden onder radicale moslims als hij zich uitspreekt tegen salafisme en radicalisering, maar hij maakt ook vijanden onder politici door te pleiten voor het strafbaarstellen van het beledigen van de profeet Mohammed.

Alle moskeeën zijn gemodelleerd naar de eerste in Medina. Commandocentra van de jihad, rechtbanken van de sharia, madrassa's verhuld als gebedshuis. Het zijn de kazernes van een ideologie die openlijk verklaart de hele wereld te willen veroveren. Moet je niet toestaan in je land.
BRON


Oude motie, 2007

- de motie-Zijlstra over sluiting van gebedshuizen bij gevaar voor de openbare orde en veiligheid (30800-VI, nr. 132);
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP en de PVV *voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

*Note: FvD bestond toen nog niet, en VVD was toen nog rechts

Oude motie, 2007

de motie-Zijlstra over intrekken van de Nederlandse nationaliteit en uitzetten van radicale imams (30800-VI, nr. 133);

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP en de PVV *voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

*Note: FvD bestond toen nog niet, en VVD was toen nog rechts