intelligentie quotiΓ«nt Categorie
160+ Exceptioneel begaafd/geniaal
145-160 Zeer hoogbegaafd
130-145 Hoogbegaafd
120-129 Begaafd
110-119 Bovengemiddeld
90-109 Gemiddeld
80-89 Benedengemiddeld
70-79 Zwakbegaafd
50-69 Licht verstandelijk beperkt
35-49 Matig verstandelijk beperkt
25-34 Ernstig verstandelijk beperkt

Bron: Zobegaafd.nl

Het mag blijkbaar niet, maar wij doen hem toch. 

En ja hoor, de Japanners zijn slimmer dan wij....

Bron: Brainstats

Nog een BRON


De integratie van Syrische vluchtelingen in Nederland verloopt maar moeizaam. Het overgrote merendeel van de groep met een verblijfsstatus voor ons land, 78 procent, heeft geen betaald werk.

'Geen racisme'

De veelbesproken uitspraken van Yernaz Ramautarsing over de relatie tussen IQ en afkomst zijn wellicht niet handig, maar ook niet racistisch, zo stelt Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet in een nieuwsbrief die zondag naar leden van zijn partij is uitgegaan.

Baudet weigerde lang afstand te doen van de woorden van Ramautarsing, wat hem op veel kritiek kwam te staan.

Tijdens Het Parool-verkiezingsdebat had hij vrijdag in De Balie de handen vol aan collega-lijsttrekkers uit Den Haag die hem aanvielen op dat punt. Die avond zei Baudet zelf nog dat uit testen blijkt dat Chinezen gemiddeld een hoger IQ hebben. "Dit staat niet ter discussie. Dat verschillende groepen verschillend scoren."

BRON

Wat heb je nu precies aan een hoog IQ? De conclusie is: best veel. In onze maatschappij wordt veel waarde gehecht aan intelligentie. Met een hoog IQ heb je dan ook meer kans om succes te hebben op school en in je beroep. Maar, je moet het belang van een hoog IQ ook weer niet overdrijven. Andere eigenschappen zijn net zo belangrijk voor succes. Denk aan inzet, motivatie, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Zo kan het gebeuren dat iemand die heel slim is maar ook lui, veel minder succesvol is dan iemand die wat minder slim is maar wél heel hard werkt. Misschien nog wel het belangrijkste: mensen met een hoog IQ zijn gemiddeld genomen niet gelukkiger dan mensen met een lager IQ.

Statistisch gezien blijkt er een relatie te zijn tussen criminaliteit en het hebben van een licht verstandelijke beperking. Een populatie veelplegers heeft daarbij doorgaans een lagere gemiddelde intelligentie dan een populatie van arrestanten. Ook blijkt onder veelplegers het gemiddelde IQ lager te zijn dan in huizen van bewaring. De vraag is echter of er in de hulpverlening aan deze mensen zo erg gefocust zouden moeten worden op IQ. Er zijn tenslotte andere kenmerken van een licht verstandelijke beperking die minstens evenveel impact hebben op de kwaliteit van leven van deze mensen. Kaal: “Ik vind dat we onderscheid moeten maken tussen wat men vindt en wat wij, als hulpverleners, vinden”. In het buitenland wordt veelal de zogenaamde AAIDD-definitie gebruikt, waarin gesteld wordt dat iedereen met een IQ dat lager is dan 70 à 75, een licht verstandelijke beperking zou hebben. In Nederland spreken we over het algemeen ook van een LVB wanneer er sprake is van een IQ tussen de 70 en 85, in combinatie met problemen in het adaptief gedrag. Voor dat laatste is in de praktijk echter wel minder aandacht.

ADAPTIEF GEDRAG

De Leidse lector vindt de mate waarin mensen in staat zijn adaptief gedrag te vertonen niet minder belangrijk: “Hoe goed kun je je handhaven in de maatschappij? Het antwoord op die vraag hangt sterk af van de maatschappij waarin je leeft en niet alleen van de intelligentie van de persoon waar het om draait. In de loop van de tijd hebben we dan ook een sterke toename gezien van het aantal mensen met een LVB in onze samenleving. Dat komt niet doordat er tegenwoordig meer mensen zijn die een laag IQ hebben, maar wel doordat meer mensen met een laag IQ zich niet kunnen handhaven in onze steeds ingewikkelder wordende maatschappij.”


De invloed van andere nationaliteiten en allochtonen is in het onderzoek goeddeels geadresseerd in tabel 4.3. Hoe meer autochtone inwoners hoe minder verwarde personen. Het percentage westerse migranten beïnvloedt het aantal meldingen verwarde personen niet, echter hoe meer niet-westerse migranten hoe meer meldingen over verwarde personen

BRON

Zo zijn er aanwijzingen dat de psychotherapeutische behandeling van allochtone patiënten vaker problematisch verloopt (bv. in termen van drop-out, onder allochtonen 45% versus 28% onder autochtonen) ten gevolge van diverse culturele barrières (denk aan taalbarrières en verschil in verklaringsmodellen voor ziekte).

BRON

Het Deense dagblad Jyllands-Posten onthulde in 2009 informatie over het verbazingwekkende aantal sterfgevallen, lichamelijke misvormingen en diverse psychische aandoeningen, veroorzaakt door het altijd bedreigende en incest-rijke habitat in de moslimwereld BRON

‘Verplegen van moslims soms best lastig’

Zestig procent van de bijna 200 verpleegkundigen die stemden op de poll op nursing.nl zegt soms of regelmatig problemen te hebben met het verplegen van moslimpatiënten.
BRON