Critical Race Theory, een verwerpelijke rassenideologie, predikt verdeeldheid en polariseert: zwart tegen wit. Deze theorie wordt omarmd door Black Lives Matter. Jesse Klaver heeft volmondige steun voor deze beweging uitgesproken. Bauke Geersing analyseert zijn recente uitspraken één voor één en roept op tot bestrijding van deze gevaarlijke dwaalleer, die Nederland alleen maar schade zal opleveren.

Ter gelegenheid van de viering van de afschaffing van de slavernij traden allerlei politici op in de media. Zo ook Jesse Klaver. Hij gaf op 1 juli jl. een interview in het Algemeen Dagblad. Het ‘aardige’ van dit interview is dat Jesse Klaver zich heeft gepresenteerd als aanhanger van de radicale rassenideologie van de Critical race theorie. Ik loop langs de opmerkelijke passages uit dat interview. Die toets ik aan de kernelementen van die neomarxistische rassentheorie. Klassenstrijd is daarin vervangen door rassenstrijd. Tenslotte trek ik dan een conclusie.

Sluipende overname

In een land met een democratische cultuur, waarin men gewend is om politieke macht niet onder dwang, maar vrijwillig over te dragen, wordt een linkse tirannie niet bewerkstelligd door een politieke coup te plegen. In plaats daarvan nemen de revolutionairen de ene culturele sfeer na de andere over, totdat ze de hele samenleving beheersen. Mitchell Esajas, KOZP-voorman, geeft zelfs toe dat “wij bewust hebben gekozen voor Zwarte Piet [niet als doel maar] als middel” om “mensen te mobiliseren” en daarmee voor zichzelf “een plek aan de tafel te creëren”.

Er worden zelfs ‘Critical Race’ ​Class Consciousness-sessies gehouden, zodat de ‘witte heteroseksuele man’ leert om een hekel aan zichzelf te krijgen en aan zichzelf te twijfelen, waarmee hij zijn eigen onderdrukking leert te omarmen.
BRON

White Guilt

De identiteitspolitiek wordt gekoppeld aan een permanente woede over alles wat het hoogontwikkelde “Westen” de mensheid heeft aangedaan onder de vlag van imperialisme, kolonialisme en onderdrukking. Dit maakt blanke (oh nee, “witte”) westerlingen permanent schuldig aan het onderdrukken van de niet-witten. Een schuld die van generatie op generatie wordt overgedragen, zoals recent ook op OpinieZ in het artikel van Terri Murray werd uitgelegd. Een schuld die volgens racismewetenschapper Gloria Wekker niet inlosbaar is.
BRON

De witte privilege is een erg slecht omschreven begrip.
Het functioneert als een soort zeis die elke “witte” monddood moet maken en beschuldigt.
Ten eerste mag de witte mens nl. niks zeggen over zijn eigen visie op racisme want hij weet niet wat het is. Zie: Hallo witte mensen.
Nzume zegt in haar boek: “Door over je eigen persoonlijke ervaringen te praten (…) ondermijn je de ervaringen van mensen van kleur. Want, je weet niet hoe het is. Want. Je. Bent. Wit.” De “witte” mag niet meedoen in de discussie.
Ten tweede: de witte mens is zelf een racist. Misschien uit hij zich niet zo maar hij is het wel. Hij is namelijk sowieso een institutioneel racist. Een soort erfzonde constructie. Hij komt namelijk voort uit een ras van onderdrukkers en slavendrijvers.
Dat dat al jaren afgeschaft is en zelfs zijn opa geen enkele ervaring had met slavernij doet niet ter zake.

Deze manier van denken gaat mij veel te ver: mensen (in dit geval witten) mogen op grond van hun kleur geen stem hebben en bovendien worden zij op grond van hun afkomst voor (institutioneel) racist uitgemaakt.
Stel dat je tegen een Afro Amerikaan zou zeggen: je bent niet fit for the job want je hebt toch een beetje een slavenmentaliteit van vroeger over je. Het zou een rel geven en terecht.
Maar “wittten” voor “institutioneel” racist uitmaken dat moet acceptabel worden geacht.
Maar wat is eigenlijk een witte? Mevrouw Nzume die half wit is?
Of als je grootmoeder van vaders kant geboren is in Curacao en een erg donkere huidskleur had en de rest van je familie komt uit friesland…. Ben je dan al te wit om mee te mogen doen aan de discussie?
Moet er eerst een soort rassenleer komen? “Zij” versus “wij”?
Door de wijze waarop bijvoorbeeld bij1 de kwestie aanslingert wordt er meer vernield dan opgebouwd.

BRON