Een meerderheid in Nederland vindt dat immigratie moet worden beperkt. Dat blijkt uit een onderzoek van Kantar in opdracht van De Telegraaf. Bijna twee derde (65%) is voor inperking.
BRON

In 2019, there were some 714 200 applications assylum
 up by 13 % compared to 2018.
BRON
Baudet vs. Rutte over Eurobonds:
Bent u naïef of kwaadaardig?


Debat Rutte - Baudet, wie heeft achteraf gelijk? 

Het Herverdelingsfonds mag niet permanent worden

Niemand is op dit moment bezig met de Europese Unie. Maar uitgerekend nu stelt de Europese Centrale Bank voor dat het Herverdelingsfonds tot een "permanente fiscale unie" moet leiden. FVD-Europarlemantariër Derk Jan Eppink bevroeg Christine Lagarde hierover. Zij ontkent. Maar het staat toch echt in het ECB-advies... ⤵️ FVD.nl/ja

Posted by Forum voor Democratie -FVD on Thursday, October 1, 2020
Zijn "minderjarige asielzoekers" écht minderjarig?

Terwijl Nederland met corona bezig is, probeert de EU het Marrakesh 2-Immigratiepact door te duwen. Forum voor Democratie zal daar tegen blijven strijden, zowel in Den Haag als in Brussel. Maar het wordt waarschijnlijk toch doorgeduwd. Daarom probeert onze Europarlementariër Rob Rooken ook om de tekst van het pact te wijzigen:

Posted by Forum voor Democratie -FVD on Saturday, October 17, 2020
De EU-Klimaatwet is slecht voor Nederland

Niemand in Nederland is momenteel met klimaat bezig. Maar deze week stemt het Europees Parlement over de desastreuze EU-Klimaatwet. Die is: ❌ Onomkeerbaar ❌ Onhaalbaar ❌ Onbetaalbaar De EU legt voor de komende 30 jaar bindende klimaatdoelen vast. NGO's krijgen een rol om die bij nationale rechters afdwingen. Deze wet zet de democratie buitenspel. Dat is slecht voor Nederland. FVD stemt tegen!

Posted by Forum voor Democratie -FVD on Monday, October 5, 2020

Democratie

 Jean-Claude Juncker, in 1999 zijn EU-collega’s als volgt uitlegde (citaat uit Der Spiegel, nr. 52-199): “Wij nemen een besluit, maken dat bekend en wachten dan af wat er gebeurt. Wanneer er geen noemenswaardige tegenstand volgt, omdat de meeste mensen toch niet begrijpen waarover het gaat, gaan we stap voor stap verder, totdat er geen weg terug meer is.”


Eurobonds waren al lang gepland

Eurobonds werden voor het eerst voorgesteld in een rapport van de Brusselse denktank Bruegel, toen in een "getrapte" vorm: een deel van de totale staatsschuld zou op deze wijze (en dus voor de perifere landen) goedkoop gefinancierd kunnen worden, en het restant op de normale (voor perifere landen) duurdere wijze: hiermee zou het "moral hazard" beperkt worden.[2] De Europese Commissie publiceerde in november 2011 een "green paper" waarin diverse mogelijkheden uiteengezet werden.[3]

Vanaf eind 2011 werd door de perifere eurozonelidstaten steeds sterker aangedrongen op de invoering van eurobonds; 
BRON

De Europese Unie trekt 53 miljoen euro extra uit voor Zimbabwe. De bijdrage is bedoeld om lokale gemeenschappen te helpen de voedselschaarste het hoofd te bieden en medische voorzieningen te verbeteren, meldt EU-commissaris Neven Mimica (Internationale Samenwerking en Ontwikkeling).

 

De steunprogramma’s worden uitgevoerd door hulporganisaties en agentschappen van de Verenigde Naties, waaronder UNICEF. De EU had dit jaar al 14,5 miljoen euro gemobiliseerd voor humanitaire hulp aan Zimbabwe en geeft over de periode 2014-2020 in totaal 287 miljoen aan ontwikkelingshulp aan het land.

Ze hebben eerste hun eigen land compleet laten imploderen en Mugabe is steenrijk.......maar goed, het voelt goed!


Je mag als Europees land blijkbaar niet meer zelf beslissen welke instituties je wel en niet wilt toelaten.... Dát, mensen, is waar de Europese Unie naar streeft. En wij, burgers van Europa, hebben daar níét om gevraagd!
BRONCapital Economics heeft in opdracht van de Partij voor de Vrijheid een onderzoek
uitgevoerd naar en een rapport opgesteld over de waarschijnlijke economische gevolgen
van het verlaten van de Europese Unie door Nederland, 'NExit'.
Binnen de Europese Unie zal Nederland economische groeipercentages realiseren die
niet alleen lager zijn dan die op elk continent van de wereld gewoon zijn, maar ook lager
dan in de afgelopen decennia in eigen land gerealiseerd. Maar buiten de Europese Unie
zou de Nederlandse overheid:
 de kosten van het zakendoen in Nederland met minimaal € 20 miljard per jaar
kunnen verlagen (in 2035), door regelgeving opnieuw te nationaliseren voor
onderdelen die momenteel onder de bevoegdheid van de Brusselse instellingen
vallen
 de overheidsfinanciën kunnen verbeteren door niet meer mee te doen aan de
bestedingsprogramma's van de Europese Unie, waardoor in 2035 in totaal € 240
miljard cumulatief wordt toegevoegd aan het bruto binnenlands product
 de overheidsuitgaven met minimaal € 7,5 miljard per jaar kunnen verlagen (in
2035) door het immigratiebeleid te herzien, zodat dit zich veel meer richt op het
toelaten van alleen die mensen die een economische bijdrage kunnen leveren
 de uitvoer naar niet-Europese markten sneller kunnen doen groeien door
relaties aan te gaan en te handelen met opkomende economieën die een hoge
mate van groei laten zien, zonder gebonden te zijn aan een gemeenschappelijk
handelsbeleid
 cycli in de macro-economie efficiënter kunnen sturen door de vrijheid te
hebben om een monetair en begrotingsbeleid vast te stellen, dat aansluit op de
Nederlandse nationale omstandigheden en niet op die van de gehele eurozone.
Een op Nederland gericht beleid kan bijdragen aan de aanpak van de huidige
economische crisis en kan ertoe leiden dat dit de economie in 2035 € 309
miljard extra nationaal inkomen oplevert
Aan het verlaten van de Europese Unie zijn economische kosten verbonden, met name
met betrekking tot het vervangen van de gemeenschappelijke munt door een nationale
munt. Deze kosten zijn echter bescheiden en beheersbaar. Bovendien is de angst dat de
invoering van een nieuwe gulden zal leiden tot een structurele herwaardering van de
Nederlandse munt ten opzichte van de euro (en andere valuta), naar onze mening,
ongegrond. Wij hebben weinig aanwijzingen gevonden die erop duiden dat, na een
aanvankelijke en tijdelijke volatiliteit, de nieuwe gulden noemenswaardig in waarde zal
toe- of afnemen. Als zodanig vormt de NExit geen bedreiging voor de stabiliteit van het
bankwezen, of voor de positie van de Nederlandse overheidsschuld of pensioenen.
Over het algemeen wijzen de verschillende onderdelen van de analyse erop dat NExit op
de lange termijn voordelen biedt voor de Nederlandse economie en, meer dan
waarschijnlijk, op de korte termijn zal bijdragen aan het verlichten van de huidige
Nederlandse economische kwalen

Het volledig rapport vind je hieronder

Rapport N Exit NL
PDF – 383,5 KB 313 downloads