We zijn wereld kampioen!

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

We kunnen concluderen dat:

  1. beleidsmakers laat gereageerd hebben op signalen over het coronavirus in januari, februari en maart 2020. Dit kan worden verklaard door een gebrek aan alertheid van beleidsmakers, verkeerde veronderstellingen over de kenmerken van het coronavirus of door verkeerde informatieverstrekking door de WHO of China;
  2. er bij gebleken besmettelijkheid van het coronavirus geen capaciteit was om de voorspelbare cyclische vraag op te vangen, en
  3. er geen beschermingsmiddelen en draaiboeken waren voor de kwetsbare burgers en het zorgpersoneel.
    BRON


EEN VANDAAG

Dit gelooft toch niemand....