Er komt een verbod op buitenlandse financiering van religieuze scholen en instellingen.