Onze verzamelbak van al onze statistieken

Tijdens het 1vandaagdebat beweerde Geert Wilders: 

70 procent van de moslims vindt de regels van de koran belangrijker dan de regels in het land

Deze stelling is gecheckt en beoordeeld als
WAAR

Dat zijn in Nederland dus 700.000 Moslims!
BRON


Afgelopen 4 jaar kwamen er netto 365.154 immigranten, een stad zo groot als Utrecht. Afgelopen 9 jaar 553.309, vergelijkbaar met Den Haag (cijfers: dr. Jan van de Beek@demo_demo_nl). Maat dat mag je van Leo Lucassen geen "massa-immigratie" noemen.

Vorig jaar werden in Nederland in totaal 22.486 criminele feiten geregistreerd die gepleegd werden door asielzoekers. Daarvan gebeurden er 17.487 binnen de muren van een asielcentrum, Asielzoekers uit veilige landen crimineelst
BRON

Per 1 verdachte Nederlander, er:
5 Marokkanen;
of 6 Antillianen/Arubanen;
of; 4 Surinamers;
of, 3 Turken;
of (bijna) 3 van een overig niet-westerse achtergrond worden verdacht.

BRON


Antisemitisme: onder de daders waren extremistische moslims (30 procent), extreemlinkse (21 procent) en extreemrechtse activisten (13 procent). Maar ook collega's of klasgenoten (16 procent) en kennissen of vrienden (15 procent) maakten zich schuldig aan antisemitisme. BRON


Slechts 11 procent van de statushouders heeft werk. Hoe komt dat?


Deze site bevat informatie over de demografische effecten van immigratie naar Nederland. Daarnaast wordt ook informatie gegeven over de kosten en baten van immigratie.

Straatintimidatie een probleem is waar veel vrouwen mee te maken krijgen; uit onderzoek van de gemeente Rotterdam bleek dat 84% van de vrouwen tussen de 18 en 45 jaar op één of andere manier te maken heeft gehad met seksuele intimidatie. In Amsterdam krijgt 1 procent van de vrouwen te maken met straat-intimidatie. In de leeftijdscategorie 15-34 jaar is dit zelfs 81 procent
BRON


KOSTEN

ISLAM

AANTALLEN

VERKRACHTINGEN

MISDRIJVEN

Trouw over statistieken in de gevangenis: Twee derde van de gevangenispopulatie heeft niet-Nederlandse wortels. BRON

Op 1 augustus 2020 woonden 4 251 617 personen met een migratieachtergrond in Nederland. Dat komt neer op 24,4 procent van de Nederlandse bevolking. Van de totale Nederlandse bevolking heeft 10,5 procent een westerse migratieachtergrond en 13,9 procent een niet-westerse migratieachtergrond.

ZWEDEN

DUITSLAND

Mord/Todschlag:
2014: 122
2018: 430
Sexuelle Übergriffe
2014: 848
2018: 6046
Körperverletzung etc
2014: 18512
2018: 73177

EUROPA en rest


Bijna twee derde (65%) is voor inperking. Een substantieel deel van de Nederlanders met een niet-westerse achtergrond (48%) deelt deze opvatting.