Hier vind u onze verzamelbak van oplossingen

We plaatsen hier wat we tegen zijn gekomen bij het maken van deze site. Wij gaan de politiek vragen naar beleid voor de gevolgen van immigratie. Over de oplossingen die we tegen zijn gekomen laten wij ons verder niet uit.
Er zitten ook wel wat grappige en extreme reacties tussen. 

Wel ondersteunen wij Wet Nederlandse Waarde en Normen, omdat wij denken dat dit een brug slaat tussen links en rechts. 

 1. Wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, gaat de Nederlandse wet altijd voor.
 2. Iedereen heeft het recht te geloven wat hij of zij wil; dus ook het recht om van zijn of haar geloof af te vallen.
 3. Iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te bekritiseren, te ridiculiseren, te analyseren en in twijfel te trekken.
 4. Alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid.
 5. De partnerkeuze is vrij; uithuwelijking en kindhuwelijken zijn onaanvaardbaar.
  BRON

Veel Italianen zijn tegen migratie. Dat wordt duidelijk uit de brede steun voor het beleid van gesloten grenzen van de Lega/Vijfsterrenbeweging-regering. Maar betekent dat ook dat Italianen zich tegen de vijf miljoen migranten die het land telt keren? Nee, integendeel. Veel Italianen maken een onderscheid tussen migratie en migranten. En dat onderscheid zou ook in Nederland gemaakt moeten worden.

BRON

De NL staatsschuld is 49% van ‘t BNP van ca. € 820 mld. Als we nu eens 400 mld uitkeren aan alle NL’ers, om de hypotheek mee af te lossen, het consumptieve krediet of een snelle auto te kopen? De staatsschuld staat dan op 100% en dan sluiten we ons aan bij de Eurobonds coalitie.
BRON

 1. Asielbeleid naar Australisch model: Nederland beslist zélf wie hier wordt opgevangen. Immigranten met extreme politieke ideeën die niet in lijn zijn met onze westerse beschaving dienen terstond te worden uitgezet naar het land van herkomst.
 2. Overheidsgeld kan veel beter en effectiever worden besteed aan opvang in de regio.
 3. Asielaanvraag leidt niet meer (semi-)automatisch tot permanente verblijfsvergunning maar (hooguit) tot tijdelijke opvang. Doel moet zijn terugkeer naar het land van herkomst;
 4. Invoering GreenCard-systeem naar Amerikaans model voor tijdelijke arbeidsmigranten.
 5. Actief uitzetbeleid illegalen; strafbaar stellen illegaliteit.
 6. Dubbele paspoorthouders verliezen Nederlands paspoort bij (ernstige) misdrijven.
 7. Bevorderen remigratie waar integratie (assimilatie) mislukt.
 8. Hoger beroep tegen beslissingen in asielzaken beperken tot 1 instantie; feitenrelaas en- omstandigheden kunnen niet meer gewijzigd worden.

Kunnen we Islamfoob ruilen tegen homofoob?

Hiddema: stop met vergaderen, treed op tegen "jongeren"!

Ferd Grapperhaus wil geweld van "jongeren" bestrijden met nóg meer taskforces en vergaderclubjes. Kost miljoenen, levert niets op. Theo Hiddema veegt de vloer aan met deze ineffectieve geldverspilling en komt wél met echte, uitvoerbare oplossingen! ⤵️ FVD.nl/ja

Posted by Forum voor Democratie -FVD on Thursday, September 3, 2020
This Is What Happened When Black Lives Matter Activists Were I...

This unexpected moment happened when Black Lives Matter activists were invited on stage at a pro-Trump rally

Posted by NowThis Politics on Friday, May 29, 2020
Tijd voor een strenger asielbeleid

Om voor Nederland een goed asielbeleid te voeren, moet je soms hard zijn, zo betoogt Derk Jan Eppink bij Goedemorgen Nederland. FVD.nl/ja

Posted by Forum voor Democratie -FVD on Thursday, September 24, 2020

Overlastgevende hangjongeren? Met één sms kunnen Rotterdammers ze voortaan verjagen

Ook in hoger beroep celstraf voor broers die ober in Praag mishandelden. De Nederlandse broers Arash en Armin N. zijn in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van respectievelijk vijf en vijfenhalf jaar. 
BRON

Nu laten we immigratie afhangen van wie zich met een asielvraag meldt binnen onze grenzen, maar we doen er tegelijk alles aan om te voorkomen dat potentiële asielaanvragers onze grenzen bereiken. Op het zelf aanwijzen van immigranten die we in onze economie goed kunnen gebruiken, rust in Europa nog altijd een taboe.

In Canada, een van de meest progressieve landen op aarde, geldt dat taboe gek genoeg helemaal niet. Het immigratiebeleid van Canada is gebaseerd op arbeidsmarktramingen: wat voor type krachten heeft de economie nodig? Voor arbeidsmigranten geldt een puntensysteem. 

Theo Hiddema: "Wijkbureaus open, wapens van de straten!"

De VVD heeft de afgelopen 10 jaar honderden politiebureaus laten sluiten. Dat leidt nu tot problemen. Theo Hiddema heeft een heldere suggestie aan Ferd Grapperhaus: "Open de wijkbureaus weer en haal de wapens van de straten!" FVD.nl/ja

Posted by Forum voor Democratie -FVD on Friday, September 4, 2020

Ingezonden: De politiek wilde zich niet met zwarte Piet bemoeien, want het is cultuur. Inmiddels is duidelijk dat deze groep zelf racistisch is, geweld prediken en zich onheus financieel verrijken. Dit soort clubs moet de overheid toch kunnen verbieden? Wat is het verschil met motorclubs of terroristische organisaties? 

5 D 3 B 5868 C 80 F 1 Bijlage Uitvoeringsplan Aanpak Radicalisering Arnhem 1
PDF – 232,7 KB 188 downloads

Marokkanenprobleem is een gevolg van:
1) Ongebreidelde immigratie van kanslozen en nareizigers waar net zo min voorwaarden aan worden verbonden
2) Een politieapparaat dat, niet enkel op immigratie, niet functioneert
3) Een OM dat eigenlijk opnieuw opgezet moet worden met nieuwe mensen
4) De kansen die asielzoekers krijgen om een beslissing aan te vechten ondanks dat ze uit een veilig land komen
5) Totaal opportunistische en ongeïnteresseerde politici aan beide kanten van het spectrum
6) Bestuurders die haast, en soms ook, crimineel bezig zijn geweest bij instanties
7) Gebrek aan een integraal en duidelijk beleid
8) De ‘allochtone voorbeelden’ c.q. DiviBasers die er nu vooral door de publiekeomroep naar voren worden geschoven zijn ook degene die of heel ver van hun eigen groep staan of daarin actief hebben bijgedragen tot de huidige problematiek
9) De ‘gemeenschap’ kan vaak niet meer doen dan net als de rest van Nederland. De politie bellen, de wijkagent vertellen wie de onruststokers zijn of ultimo op andere partijen stemmen. Zo is de PVV een van de grootste partijen in achterstandswijken en laat nou daar vooral of eigenlijk bijna enkel allochtonen wonen…
10) Gemeenten, provincies en rijksoverheid die de totstandkoming van getto’s in de hand helpt. Als men alle sociale woningbouw gaat concentreren (levert het meest voor de projectontwikkelaars op) dan krijg je een oververtegenwoordiging van klootzakjes wat weer voor meer klootzakjes zorgt. Spreid je dat op een normale manier uit dan heb je veel sneller de overlastgevers in de smiezen en zo hoef je geen 4 politiebureau’s rond een wijk te plaatsen. Dat stelt je in staat om effectiever op te treden en daarmee bevorder je integratie. Heel eerlijk welke incentive is er nu voor integratie wanneer Marokkaans of Turks net zo vaak gesproken wordt als Nederlands in de buurt?
11) Is er ooit onderzoek gedaan naar de hulpvraag van ouders die vaak de moed hebben opgegeven voor Mo’ of Ali? Waarbij instanties als Jeugdzorg net zo goed functioneren als de politie en OM. Waarbij ouders vaak zelf niet verder komen dan om hulp te vragen bij de politie.
BRON

Er gaat ontzettend veel geld vanuit Nederland en de EU naar Afrika. Dat is hoe dan ook al onwenselijk - maar als...

Posted by Forum voor Democratie -FVD on Tuesday, October 6, 2020