04-03-2020

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Turkse president van mening is dat democratie als een trein is: als je bestemming is bereikt, stap je uit; constaterende dat de EU het Turkse regime de afgelopen decennia met miljarden heeft gesubsidieerd, zowel in het kader van de Turkijedeal als in het kader van de EU-toetreding; overwegende dat Turkije na al die jaren en al die miljarden voor Nederland geen «verre vriend» en voor Griekenland geen «goede buur» is gebleken; verzoekt de regering om, in ieder geval zolang Erdogan aan de macht is, geen enkele toestemming te geven voor het verlenen van financiële EU-steun aan Turkije,