07-11-2019

De motie

Overwegende dat het de belangrijkste taak van het onderwijs is om kennis over te dragen, talenten te ontwikkelen, te verheffen en leerlingen en studenten op te leiden tot kritische burgers die onafhankelijk en zelfstandig afwegingen maken; van mening dat het uiten van welke politieke voorkeur dan ook haaks staat op de neutraliteit van het leraarschap; verzoekt de regering, om politieke neutraliteit als component binnen lerarenopleidingen toe te voegen