21-11-2019

Het kabinet betaalt 1 miljoen per week! aan boetes aan asielzoekers door trage procedure.
De dwangsommen kunnen theoretisch oplopen tot maximaal 15.000 euro per asielzoeker.