20-11-2019

Biomassa klinkt duurzaam, maar houtverbranding geeft veel meer uitstoot dan het verbranden van aardgas. Toch tellen de houtkorrels mee als hernieuwbare energie, omdat de bomen die daarvoor worden gekapt vanzelf weer aangroeien. Steeds meer wetenschappers waarschuwen dat het tientallen jaren duurt voordat nieuwe bomen de CO2 uit de lucht halen die vrijkomt in zo'n biomassacentrale. En waar komt het hout vandaan? Hoe voorkomen we ontbossing? 
Bovendien komen bij verbranding van biomassa luchtverontreinigende stoffen vrij. 
Bron: Parool