De verschillen!

28-3-2019

Forum wil ook ook Nexit, maar middels een referendum zodat het volk zich daar over kan uitspreken en zodat er ook er echt draagvlak is. 

Nederland moet migranten toelaten op basis van ‘de gebondenheid met de Nederlandse normen en waarden en de gebleken democratische gezindheid, en niet het land van herkomst’, legt Hiddema uit. De partij pleit voor een Australisch immigratiemodel, waarbij het land zelf bepaalt welke migranten een verblijfsvergunning krijgen, gebaseerd op onder meer het opleidingsniveau. BRON