De schattingen van het aantal mensen in Nederland zonder geldige verblijfsvergunning lopen uiteen,
maar het zijn er zeker enkele tienduizenden. BRON: amnesty

Een asielzoeker vraagt asiel aan door de (persoonlijke) situatie in zijn eigen land. Een asielzoeker krijgt een verblijfsvergunning als hij te vrezen heeft voor oorlog, vervolging of een onmenselijke behandeling. Deze beslissing neemt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De asielzoeker krijgt hierbij begeleiding van een advocaat. Bij een negatieve beslissing moet de asielzoeker Nederland verlaten. Als mensen dit weigeren dan:

- is er risico op misbruik (criminaliteit, uitbuiting, prostitutie)
- is er voor deze mensen geen toegang tot zorg
- is er ondermijning rechtstaat, recht wordt wel gesproken maar niet wordt uitgevoerd
- vermindering draagvlak voor asielzoekers onder de bevolking
- uitzetting tegen houden is stimulans voor mensen handelaars
- pull factor voor andere asielzoekers 

MOTIE:
Landen dwingen uit geprocedeerde asielzoekers terug te nemen

MOTIE:
Illegaliteit strafbaar maken

MOTIE:
Illegalen uitzetten

MOTIE:
Het faciliteren van mensen smokkel strafbaar stellen

MOTIE:
Verblijfsvergunning liegende statushouders intrekken
MOTIE:

Afschaffen financiële compensatie wachtende asielzoekers (kan oplopen tot € 15.000)

MOTIE:
Het afwijzen van aanvragen van asielzoekers die een misdrijf hebben gepleegd (verkrachting, moord, gewelds misdrijven etc) 

MOTIE:
Onderzoeken welke kosten immigratie met zich meebrengt? 

MOTIE:
Er is in Nederland een taaleis voor een uitkering, echter dit wordt niet gehandhaaft. Motie: uitkering stil te leggen voor de mensen die niet voldoen aan deze taaleis. 

 

PvdA ondersteund dit: KIJK TIP!

PvdA-leider Lodewijk Asscher heeft een cruciale stemming gemist over salarisverhoging van zorgpersoneel. Op het moment dat hij zijn stem moest uitbrengen, was hij niet in de vergaderzaal aanwezig. "Ontzettend stom", reageert Asscher na afloop.

Bron

Crisisberaad in coalitie over ‘racistische oproep’ van VVD om beleid tegen bevolkingsgroei uit buitenland

Nog geen jaar na het aantreden van het nieuwe stadsbestuur van Den Haag trilt de coalitie op haar grondvesten. Dat de VVD voor een oproep van de PVV stemde om de door migratie snel stijgende bevolkingsgroei af te remmen gaat te ver, zegt GroenLinks. De PvdA noemt het discriminatie...

Politiek De sociaal-democraten in Denemarken presenteerden een streng immigratiebeleid en wonnen de verkiezingen. Dat moet de PvdA aan het denken zetten, schrijft Kemal Rijken.

Dit steunde de Partij van de Arbeid!🤢

1989: Privatisering van de PTT!
1990: Verlaging hoogste belastingschijf van 72% naar 60%!
1991: Ontmanteling WAO!
1993: Begin privatisering sociale zekerheid!
1994: Volledige privatisering arbodiensten!
1994: Begin liberalisering huurmarkt!
1994: Opsplitsing Nationale Spoorwegen
1996: Privatisering Ziektewet!
1996: Invoering prestatiebeurs!
1996: Privatisering Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds!
1997: Einde zelfbestuur voor universiteiten!
1998: Invoering wet flexibiliteit en zekerheid!
1998: Liberalisering energiemarkt grootverbruikers!
2001: Verlaging hoogste belastingschijf van 60% naar 52%!
2003: Invoering Wet werk en bijstand!
2007: Verlaging vennootschapsbelasting van 29,6% naar 25,5%!
2009: Invoering collegegelddifferentiatie voor de tweede studie!
2009: Beperking AOW-toeslag voor partners!
2011: Pensioenakkoord: AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar!
2012: Verhoging laagste belastingschijf van 33,1% naar 37%!
2012: Besluit tot het invoeren van een ”sociaal” leenstelsel voor studenten, met steun van D66 en GroenLinks!
2012: Verhoging eigen risico in de zorg naar 350 euro!
2013: Steun aan 6 miljard extra bezuinigingen!
2013; Aanschaf van 37 JSF toestellen, kosten 4,5 miljard!
2014: Sluiting van 60.000 sociale werkplaatsen!
2015: Verhoging eigen risico in de zorg naar 385 euro, met steun van GroenLinks!
2016: Akkoord met het neoliberale handelsverdrag CETA


 

PvdA en Frans Timmermans willen zeer forse verplichtingen aangaan m.b.t. klimaatplannen.

1000 miljard in Nederland, en 11.000 miljard in Europa. 
Er vanuit gaande dat bedrijven hun kosten zullen doorrekenen betekent dit per gezin 126.582 Euro per gezin voor de Nederlandse Klimaat plannen
(1.000.000.000 miljard / 7,9 miljoen gezinnen) 

En 87.341,77 per gezin aan Europees klimaat plannen
(11.500 miljard x 6% een percentage dat Nederland ook bij het Corona fonds betaalt / 7,9 miljoen gezinnen)

Totaal 209.923 Euro per gezin verdeeld over 30 jaar 6.974 PER GEZIN, PER JAAR!

Daarnaast wil Partij van de Arbeid ook graag meebetalen aan Eurobonds en transferunie.  Of te wel we worden de pin automaat voor de zuidelijke landen in Europa.

Ook wil de PvdA meer immigranten binnen halen. Er wordt geïnvesteerd om de boeren uit te kopen, en in te bouwen nieuwe woningen. PvdA vindt dat asielzoekers / immigranten voorrang moeten krijgen op (deze) woningen.