1. Ruimte voor immigranten

2. Ruimte voor terroristen

3. Ruimte voor immigranten gaat vóór ruimte voor Nederlanders

4. iets met dieren


‘Cultuur binnen Partij voor de Dieren verziekt’ Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten is deze week opgestapt bij de Partij voor de Dieren. Voor het eerst doet zij een boekje open over de ‘verziekte cultuur’ binnen de partij.  Ze schetst het beeld van een dierenpartij die zich in meerdere opzichten niet druk maakt om mensen. Medewerkers worden opgebrand - die kun je het beste ‘zo goed mogelijk uitbuiten’ - en politici worden niet geacht zich in te zetten voor ‘futiele mensendingen’. Dat mensen ondergeschikt zijn, ondervond Femke Merel van Kooten (35) zelf aan den lijve. Peter Winterman 19-07-19, 03:00 Laatste update: 08:18 149 4 BRON


Over partijleider Marianne Thieme is Van Kooten ook niet bepaald mild. Die zou de partij met ijzeren vuist regeren en mensen die in ongenade vallen direct afdanken. Fractiemedewerkers zijn doorgaans binnen een jaar volledig opgebrand.
Van Kooten zegt ook dat Thieme expliciet niet wilde opkomen voor de rechten van de LHBTI+-gemeenschap. De Partij voor de Dieren is die groep, zo citeert Van Kooten Marianne Thieme, ‘niets verschuldigd’.  BRON