Debat Rutte - Baudet, wie heeft achteraf gelijk? 

Kosten klimaatplannen, 1.000 Miljard, wie heeft er achteraf gelijk? 

24-8-2020 DEN HAAG (ANP) - Het verduurzamen van woningen is zonder extra subsidies niet rendabel voor huizenbezitters. Dat stelt Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nieuw rapport.

Het verduurzamen van woningen vergt van de meeste huishoudens een te grote investering , stelt het PBL. Die kan bovendien niet snel genoeg of zelfs helemaal niet worden terugverdiend.

Er gaan vaak tientallen jaren overheen voordat de besparingen die groene maatregelen als een warmtepomp, zonnepanelen en het afsluiten van gas opleveren zich uitbetalen. Daardoor is het meestal niet mogelijk duurzame maatregelen te nemen zonder dat de woonlasten omhoog gaan.

28 Januari 2020, Baudet wil spoed overleg over corana. Wie heeft gelijk gekregen? 

Wet Nederlandse Waarde en normen, vijf fundamentele waarden. 
Tevens een brug tussen links en rechts....

Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.

Er is een nieuw startpunt nodig waarin we duidelijk definiëren wat we van mensen en (religieuze) instellingen in Nederland verwachten en duidelijk aangeven waar onze grenzen liggen.

Voorop staat dat iedereen mag geloven wat men maar wil. Boeken moeten uiteraard niet worden verboden. Maar iedereen heeft ook het recht om de overtuigingen en godsdiensten van mensen in al hun aspecten te bekritiseren, te ridiculiseren of te bespotten. Belijders van godsdiensten dienen de pluriformiteit van alle levensbeschouwingen te respecteren, dus ook van concurrerende godsdiensten, van humanisme en atheïsme, van critici, wetenschappers en cartoonisten. De vrijheid van meningsuiting dient altijd te prevaleren boven de vrijheid van godsdienst.

 1. Invoering van de Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW). Alle instanties (scholen, religieuze instellingen, etc.) dienen vijf fundamentele waarden te onderschrijven:

  1. Wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, gaat de Nederlandse wet altijd voor.
  2. Iedereen heeft het recht te geloven wat hij of zij wil; dus ook het recht om van zijn of haar geloof af te vallen.
  3. Iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te bekritiseren, te ridiculiseren, te analyseren en in twijfel te trekken.
  4. Alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid.
  5. De partnerkeuze is vrij; uithuwelijking en kindhuwelijken zijn onaanvaardbaar.

   Bij schending van deze waarden volgt een waarschuwing en een boete; na een tweede waarschuwing volgt sluiting, beëindiging van de activiteiten en strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijke functionarissen.

 2. Religieuze scholen moeten hun leerlingen in aanraking brengen met andere levensovertuigingen en hun leerlingen de ruimte bieden een ander geloof of géén geloof te omarmen. Het curriculum geeft ruimte aan kennis in de breedste zin en de holocaust wordt op alle scholen onderwezen.

 3. Er komt een verbod op buitenlandse financiering van religieuze scholen en instellingen.

 4. Er komt een verbod op het dragen van niqaabs, bivakmutsen en andere gezichtsbedekkende kleding in het openbaar.
Zijn "minderjarige asielzoekers" écht minderjarig?

Terwijl Nederland met corona bezig is, probeert de EU het Marrakesh 2-Immigratiepact door te duwen. Forum voor Democratie zal daar tegen blijven strijden, zowel in Den Haag als in Brussel. Maar het wordt waarschijnlijk toch doorgeduwd. Daarom probeert onze Europarlementariër Rob Rooken ook om de tekst van het pact te wijzigen:

Posted by Forum voor Democratie -FVD on Saturday, October 17, 2020