PVV is zelf geen leden partij. Wel vecht PVV altijd vóór meer democratie.


De PVV oplossing

Geert Wilders wilde geen onenigheid in zijn politieke beweging. Dat had al veel voorgangers de kop gekost. Daarom heeft de PVV maar twee leden. Het ene lid is Geert Wilders, het andere lid is een stichting. Zo blijft de vereniging in handen van Geert en zijn er geen leden die ruzie kunnen maken.
BRON


Democratie binnen de PVV

Bosma heeft zich een tegenstander betoond van een ledenstructuur voor de PVV. In zijn boek, De schijn-élite van de valse munters, betitelt hij dit model als negentiende-eeuws en achterhaald. Bosma stelt dat het model partijdemocratie allang dood is. Het boek vindt u HIER

Een negetiende-eeuwe ledenstructuur heeft niets met ‘democratie’ te maken

Aantijgingen tegen de PVV als zouden wij geen democratische partij zijn, vormen een belediging. Een ledenstructuur levert voor een partij helemaal geen democratie op!

Hoe gaat dat bij andere partijen? Ledencongressen zijn applausmachines. Alles is al bedisseld – na lang touwtrekken en veel tijdsverlies.

Een ledenpartij kost heel veel tijd en energie. Allerlei types die zichzelf met functies omkleden gaan namens ons spreken. Journalisten zullen er bovenop duiken om verschillen te vinden tussen de partij en de fractie. Leuk voor Nieuwsuur niet voor ons.

De oude partijen dateren uit de negentiende eeuw. Toen waren er trekschouten. Een ledenstructuur was logisch omdat er grote verschillen bestonden tussen Drachten en Sittard. Die verschillende denkbeelden vereiste een ledenstructuur om die geluiden door te geven, uit de regio naar Den Haag. Nu hebben we satellieten en internet. Elk idee kan zich razendsnel verspreiden. Een partij zonder leden is daarom een moderne partij.


Een leden structuur is per definitie het creëren van bureaucratie. De PvdA heeft een grachtenpand in Amsterdam waar constant nieuwe managers moeten worden aangenomen om de boel weer op de rails te krijgen. Levert dat een positieve bijdrage aan de democratie? De negentiende-eeuwse ledenstructuur is onder andere hieruit te verklaren. Elke partij was een kliekje geworden waar de ledenstructuur nieuwe ideeën buiten de deur hield. Gevolg politieke partijen waren autistisch geworden, ze luisterden naar hun leden, niet naar hun kiezers.

Ledenpartijen zijn fossielen. Volgens Pim Fortuyn is een politieke partij inmiddels verworden tot een ‘selectiemachine en kaderorganisatie voor de aanlevering van volksvertegenwoordigers van politiek en bestuurlijke ambten’. Politicoloog Philip van Praag noemt partijen ‘een aanhangsel van het staatapparaat’, wetenschapper C de Vries (D66) zegt dat ze ‘op sterven na dood zijn’, F. Becker, PvdA wetenschapper, betitelt partijen als ‘hersendood”.

Democratie komt van het woord ‘demos’. Er zijn slechts 30.000 mensen actief partijlid. Waarom zouden deze mensen van doorslaggevend belang zijn voor de democratie in Nederland? Hoezo vertegenwoordigen zijn het volk? De PVV moet kiezen voor de 12 miljoen mensen die mogen stemmen. Daar moeten we ons op richten. NIET op de toevallige leden. Andere partijen die zich gaan concentreren op de leden – met desastreuze gevolgen. Voorbeeld. De electorale ruimte voor het CDA ligt op rechts. Maar hun leden zijn vaak links. Gevolg: men moet zich hard maken voor linkse zaken, zoals ontwikkelingshulp waar de kiezers niets mee hebben, maar de leden wel. Gehandicapt door haar leden kan de partij haar electorale potentieel niet uitnutten. De ledenstructuur hangt als een molensteen om de nek.

Een ledenstructuur zal tevens betekenen dat een opstandig fractielid zich via de leden van een draagvlak kan gaan voorzien. De steun die in de fractie ontbreekt zal via het opruien van leden gezocht worden. Is een ledenstructuur nodig voor een eventuele opvolging van Geert? Natuurlijk niet. De opvolger van een politiek leider van een politieke partij is nog nooit uit de gewone leden gekomen! Die komt altijd uit de fractie of anderen die reeds politieke functie bekleden – nooit uit gewone leden. Door ons netwerk van PS-, EP- en gemeenteraadsfracties hebben we straks al een kweekvijver van ons talent voor de toekomst.

Wil onze achterban een ledenstructuur? Nee. De voorkeurstemmen-actie leverde net aan iets meer op dan 1% van de PVV-stemmen. 99 procent van de achterban wil dus geen negentiende-eeuwse ledenstructuur.

Over een half jaar hebben we zeventien fracties. Dat zal ons handenvol werk bezorgen. Zeker als we in sommige provincies gaan regeren. De toevoeging van een negentiende-eeuwse ledenstructuur maakt dit nog veel zwaarder.

Temeer omdat linkse actievoerders (bijvoorbeeld kunstenaars) al hebben aangekondigd lid te zullen worden van de PVV. De ledenstructuur gaat ons straks vertellen dat de islam heus wel een godsdienst is en dat twee paspoorten best wel aanvaardbaar zijn. Infiltraties zullen aan de orde van de dag zijn.

BRON

 

Het plan van de PVV gaat verder: Wilders wil dat de bevolking zelf een onderwerp kan bedenken en zich dus niet tot wetten hoeft te beperken. In beginsel zou het referendum overal over mogen gaan. Hij noemt als voorbeeld het opzeggen van het lidmaatschap van de EU. 

In Zwitserland zijn er onder meer al referenda geweest over minaretten en over een basisinkomen. "Als je maar 100.000 handtekeningen verzamelt in achttien maanden tijd, dan kan het in principe." Wilders wijst erop dat er natuurlijk wel uitzonderingen zijn: "In Zwitserland mag je bijvoorbeeld niet vragen om met een ander land in conflict te gaan". 

Wilders: “Wij willen een volksinitiatief naar Zwitsers model.”

De Nederlandse democratie verkeert in zwaar weer. Burgers hebben steeds minder vertrouwen in de politiek en herkennen zich niet in de beslissingen van de Tweede Kamer – vaak zijn dit compromissen van compromissen. Over belangrijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld het lidmaatschap van de EU en de massa-immigratie kan de kiezer zich slechts eens in de vier jaar uitspreken.

Ook Nederlandse burgers moeten zélf onderwerpen voor een bindend referendum kunnen agenderen, naar Zwitsers model.

De PVV kiest daarom voor het volksinitiatief: een initiërend, bindend referendum.