Is fascisme een voornamelijk kenmerk van links of rechts? 

Bron

Note: Je komt hier ook de term doorgedraaid fascisme tegen. Dit is een eigen term van ons. Het betreft een vorm van fascisme die je zo sterk NIET wil doen, en waartegen je meeer dan maximaal tegen aan wil deugen, waardoor het door slaat. Het slaat zover door dat het deuggevoel het wint van het gezonde verstand. Dat noemen we hier doorgedraaid fascisme.  Je ziet dan de afkorting DF er bij staan. 


TEGEN: Menselijke gelijkheid en daarmee tegen communisme.


TEGEN: Persoonlijke vrijheid, tegen het individu. Het fascisme is daarom ook tegen de stromingen liberalisme en kapitalisme.


TEGEN: Parlementaire democratie. Praten over een voorstel is er niet bij.


TEGEN: Alles wat vreemd is aan het eigen volk (bijv. andere rassen) en internationalisme (dus tegen communisme, dat internationaal is)


TEGEN: Slapheid en krachteloosheid. Fascisten zijn ook tegen pacifisme, zij zien dit als een vorm van slapheid en krachteloosheid. (een pacifist is iemand die tegen oorlog is)


TEGEN: Intellectualisme. De leider van het volk kan wel voor het volk denken.


VOOR: Enkel leiderschap. Het leidersbeginsel houdt in dat de groep voor het individu komt. Daarbij hoort onvoorwaardelijke leiderstrouw.


VOOR: Menselijke ongelijkheid. Er bestaan daarmee ook minderwaardige mensen.


VOOR: De waarde van de groep/de massa/het eigen volk als geheel. Dit komt tot uiting in jeugd- en massabewegingen.


VOOR: Het eigen volk. Het eigen volk gaat boven alles. Daarmee is fascisme extreem nationalistisch.


VOOR: Daadkracht, mannelijkheid (menselijk fysiek) en geweld (militarisme en geweldsverheerlijking).


VOOR: Gevoel. Het gevoel/menselijk instinct gaat boven het verstand. Dat gevoel zegt je blind je leider te volgen.


IN DE PRAKTIJK: 1 leider/dictator, massa gedwongen tot volgzaamheid


IN DE PRAKTIJK: onverdraagzaamheid t.o.v. andersdenkenden (harde onderdrukking) en vreemdelingen


IN DE PRAKTIJK: geen vrijheid van meningsuiting (o.m. censuur)


IN DE PRAKTIJK: ontwikkelde propagandamachine


IN DE PRAKTIJK: Massabijeenkomsten


IN DE PRAKTIJK: Verheerlijking (vermeend) verleden


IN DE PRAKTIJK: leiderscultus (bijna religieus)


IN DE PRAKTIJK: indoctrinatie (bijvoorbeeld van de jeugd)


IN DE PRAKTIJK: ontwikkeld militair apparaat

Ook nog leuk om te lezen: De waarheid over Fascisme