17-04-2020

de motie-De Jong/Maeijer over niet implementeren van voorstellen en richtlijnen uit Brussel (21501-31, nr. 515);

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. BRON