The Great Reset

You’ll own nothing And you’ll be happy


Mabel Wisse Smit

Het Zwitserse World Economic Forum rekende haar tot de honderd Global Leaders for Tomorrow. Wisse Smit is lid van het wereldwijde Forum van Young Global Leaders, een denktank en lobbyclub die zich ten doel stelt mondiale problemen aan te pakken.