Beweegt Nederland richting dictatuur?

  • financiële onderdrukking door stijgende belastingdruk;
  • persoonlijke onderdrukking door toename van overheidsregels achter de voordeur;
  • sturen van het denken van burgers door de overheid;
  • invoeren van censuur door Bigtech;
  • afbraak van de democratische rechtsstaat door disfunctionerende Trias Politica;
  • kaalslag van de nationale soevereiniteit door machtsoverdrachten aan de EU.Pionnen offeren & macht behouden


Tegenstanders worden uitgeschakeld