Links meet rechts, en rechts meets links?

IMMIGRATIE

Er is een nieuw startpunt nodig waarin we duidelijk definiëren wat we van mensen en (religieuze) instellingen in Nederland verwachten en duidelijk aangeven waar onze grenzen liggen.

Voorop staat dat iedereen mag geloven wat men maar wil. Boeken moeten uiteraard niet worden verboden. Maar iedereen heeft ook het recht om de overtuigingen en godsdiensten van mensen in al hun aspecten te bekritiseren, te ridiculiseren of te bespotten. Belijders van godsdiensten dienen de pluriformiteit van alle levensbeschouwingen te respecteren, dus ook van concurrerende godsdiensten, van humanisme en atheïsme, van critici, wetenschappers en cartoonisten. De vrijheid van meningsuiting dient altijd te prevaleren boven de vrijheid van godsdienst.

 1. Invoering van de Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW). Alle instanties (scholen, religieuze instellingen, etc.) dienen vijf fundamentele waarden te onderschrijven:

  1. Wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, gaat de Nederlandse wet altijd voor.
  2. Iedereen heeft het recht te geloven wat hij of zij wil; dus ook het recht om van zijn of haar geloof af te vallen.
  3. Iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te bekritiseren, te ridiculiseren, te analyseren en in twijfel te trekken.
  4. Alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid.
  5. De partnerkeuze is vrij; uithuwelijking en kindhuwelijken zijn onaanvaardbaar.

   Bij schending van deze waarden volgt een waarschuwing en een boete; na een tweede waarschuwing volgt sluiting, beëindiging van de activiteiten en strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijke functionarissen.

 2. Religieuze scholen moeten hun leerlingen in aanraking brengen met andere levensovertuigingen en hun leerlingen de ruimte bieden een ander geloof of géén geloof te omarmen. Het curriculum geeft ruimte aan kennis in de breedste zin en de holocaust wordt op alle scholen onderwezen.

 3. Er komt een verbod op buitenlandse financiering van religieuze scholen en instellingen.

 4. Er komt een verbod op het dragen van niqaabs, bivakmutsen en andere gezichtsbedekkende kleding in het openbaar.

2.

Links kijkt louter naar de menslievende en juridische kant van immigratie: mensen die recht hebben op asiel, krijgen asiel. Punt. Of wij ze in onze economie kunnen gebruiken, speelt geen rol. Rechts ontgaan de structurele tekorten op de arbeidsmarkt. 

Nu laten we immigratie afhangen van wie zich met een asielvraag meldt binnen onze grenzen, maar we doen er tegelijk alles aan om te voorkomen dat potentiële asielaanvragers onze grenzen bereiken. Op het zelf aanwijzen van immigranten die we in onze economie goed kunnen gebruiken, rust in Europa nog altijd een taboe.

In Canada, een van de meest progressieve landen op aarde, geldt dat taboe gek genoeg helemaal niet. Het immigratiebeleid van Canada is gebaseerd op arbeidsmarktramingen: wat voor type krachten heeft de economie nodig? Voor arbeidsmigranten geldt een puntensysteem.