Geen verkiezingsbeloftes en geen van horen zeggen.
Hier zie je waar partijen écht voor staan. 


"Truth sounds like Hate to those who Hate the Truth" @Mirjam152DE PANDEMIE

Pagina 43

WEF: je zal niets hebben, en je zal gelukkig zijn

Klik HIER voor het rapport

Zie pagina 10Fortuyn was volgens velen ook gewoon fout. Elke rechtse politicus die opkomt voor de burger en een bedreiging vormt voor de status quo wordt in de nazihoek geframed. Dat er nog mensen zijn die daar intrappen.

@freelux2

Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.

"If you import thousands of people from Calcutta, your country will end up looking like Calcutta"

"Conscia mens recti,
famae mendacia ridet"

Wie zich van zijn eerlijkheid bewust is, lacht om de leugens van het gerucht.


"The same people who are most concerned about the slightest sign of sexist bias, or just an off color joke, (....) these are precisely the people who do not care that you get death threats for talking about the mistreatment of women under Islam. These are the same people that accuse you of being an Islamophobe, or a bigot, or a racist"

"Tolerance of intolerance is cowardice" Ayaan Hirsi Ali


Misschien zou het een goed voornemen zijn voor komend jaar om te werken aan cultuur- en mentaliteitsverandering: om te stoppen met het obsessief proberen te vinden van slachtoffers overal. Het is immers vernederend, beledigend en grievend om mensen als permanente slachtoffers te zien, in de zin van een rol waar ze niet uit kunnen komen en die meer behelst dan een situationele toestand na onrechtmatige benadeling. Zeker in de Nederlandse context is het enigszins misplaatst: we zijn immers een land waar iedereen vrij is, rechten heeft, niemand onrechtmatig wordt opgesloten, waar schrijnende armoede, acute hongersnood en andere vormen van ernstig lijden grotendeels zijn geëlimineerd (voor zover mogelijk). Slachtofferschap als rol (niet als tijdelijke toestand) degradeert mensen, miskent ze in hun waarde en kunnen en kan leiden tot een minderwaardigheidscomplex en de vernietiging van het zelfvertrouwen. Het is niet iets om op te hemelen. Indien het een middel wordt om macht, middelen en privileges op te eisen kan het ook leiden tot perverse prikkels, een 'oppression Olympics', waar individuen en groepen zichzelf ostentatief als grootste slachtoffer proberen neer te zetten en empathie op agressieve wijze wordt opgeëist. Dit fenomeen gedijt alleen in een maatschappelijk milieu waar slachtofferdenken diep is ingebed. Een terugkeer naar gezondere balans, waar geen overdreven waarde wordt gehecht aan permanente slachtofferrollen, is beter voor zowel de samenleving als voor individuen. In het eerste geval is het een kwestie van tijd voordat iedereen zich als slachtoffer gaat zien, wat leidt tot boosheid, haat en ressentiment tussen groepen onderling en jegens de staat. In het tweede geval leidt het bij individuen tot fatalisme, het externaliseren van het eigen falen en een gebrek aan zelfvertrouwen, waardoor iemand zijn eigen potentie niet kan vervullen en excelleren.
@jasonwalters85

Er woedt in Nederland een policor-strijd tegen de autochtone blanke bevolking waarbij Islam, gelukszoekers en racistische haatnegers door onze strot geduwd worden door een stel blinde, lineair denkende Eurofielen

Als we ongelimiteerd tolerant zijn, zelfs jegens hen die zelf intolerant zijn, als we niet bereid zijn een tolerante samenleving te verdedigen tegen de aanvallen van de intolerante medemens, dan zal de tolerante mens te gronde gaan, en met hem de tolerantie

Kritiek op islam is geen discriminatie. Grenzen stellen aan ongebreidelde immigratie is geen racisme.
BRON

Search Bar JavaScript (using jQuery): html Copy code